Medlemssidor

 

Klicka på önskad funktion:

OBS. För de funktioner som kräver password har vi bytt rutin.

Password är det samma som hittills, men i de nya rutinerna visas i nästa ruta ett fält i vilket du skall skriva in ditt password. Ifall du ger fel password, så kommer du till en annan sida där du kan börja om.

 
Matrikel över Logen 2 Nylandias medlemmar kräver password (uppdaterad 14.11.2019)

Nylandia Nytt samt Meddelanden från Storlogen mfl.  kräver password  (senaste nummer 14.11.2019)

Utrymningsplan för logelokalen  (uppdaterad 21.03.2018)

Direktiv för handlande vid sjukdomsattack  (uppdaterad 26.02.2012)

OF-försäljningsartiklar

Anmäl dig till logens program via e-post

Skicka meddelande till styrelsen

Skicka information om presumtiva medlemmar till Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottets sida endast för utskottets medlemmar (uppdaterad 21.09.2012)